Επιχειρηματική εθιμοτυπία (Business Etiquette BE)

Το μάθημα θα συνοψίζει τις ενέργειες, τις συμπεριφορές και τις στάσεις που θεωρούνται αποδεκτές για τους υπαλλήλους κατά την εξεύρεση και διατήρηση μιας εργασιακής θέσης, στον χώρο εργασίας καθώς και στην προσωπική τους ζωή. Έχει σχεδιαστεί για άτομα στο στάδιο εξεύρεσης εργασίας καθώς και σε όσους επιστρέφουν σε αυτή.

...

Μαθαίνοντας πως να μαθαίνεις (Learning How to Learn LHL)

Το μάθημα θα περιγράψει διαφορετικές τεχνικές μάθησης που μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους ΕΕΚ στην επαγγελματική τους ζωή. Θα περιλαμβάνει διάφορες τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της μαθησιακής απόδοσης ενός ατόμου τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Το
...

Επαγγελματικός Ψηφιακός Αλφαβητισμός (Professional Digital Literacy PDL)

Το μάθημα θα επικεντρώνεται στη χρήση ηλεκτρονικού λογισμικού και υλικού για επαγγελματικούς σκοπούς. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα PDL θα παρουσιάζει τις διάφορες χρήσεις των πιο κοινών ηλεκτρονικών συσκευών, του smartphone και του φορητού υπολογιστή, σε επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς και άλλων περιφερειακών συσκευών και λογισμικών.
...

Εργαλειοθήκη εκπαιδευτή (Trainers Kit TK)

Δάσκαλοι ΕΕΚ, εκπαιδευτές και μέντορες που εργάζονται σε κέντρα ΕΕΚ που θέλουν να αναβαθμίσουν τη μεθοδολογία διδασκαλίας τους με στοιχεία των τριών μαλακών δεξιοτήτων.

Διαχειριστές κέντρων ΕΕΚ που θέλουν να μάθουν πώς να ενσωματώνουν τις μαλακές δεξιότητες στα γενικά προγράμματα σπουδών τους και να τις εφαρμόζουν σε όλες τις ειδικότητες και  θεματικές περιοχές που διδάσκουν.

Σχετικά με το Rural+

Στη σημερινή αγορά εργασίας, οι εργοδότες ασκούν πίεση στους εργαζομένους, απαιτώντας υψηλότερες επιδόσεις. Αυτή η πίεση αυξάνεται λόγω της καθημερινά αυξανόμενης προσφοράς εργατικού δυναμικού. Λόγω αυτών των παραγόντων, το ερώτημα που δημιουργείται είναι, πώς μπορεί ένας μαθητής ΕΕΚ, να αποκτήσει ανταγωνιστικές δεξιότητες για να εξασφαλίσει τη θέση που θέλει στην αγορά εργασίας;

Στόχοι

Το έργο μας προτείνει μια λύση για τη βελτίωση της θέσης των εκπαιδευομένων ΕΕΚ στην αγορά εργασίας, ενισχύοντας 3 μαλακές δεξιότητες που θα χρησιμοποιήσουν στη διαδικασία εύρεσης εργασίας και καθ ‘όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής.

Το προφίλ των συμμετεχόντων

  • Δάσκαλοι ΕΕΚ, εκπαιδευτές και μέντορες που εργάζονται σε κέντρα ΕΕΚ που θέλουν να αναβαθμίσουν τη μεθοδολογία διδασκαλίας τους με στοιχεία των τριών μαλακών δεξιοτήτων.
  • Διαχειριστές κέντρου ΕΕΚ που θέλουν να μάθουν πώς να ενσωματώνουν τις μαλακές δεξιότητες στα γενικά προγράμματα σπουδών τους και να το εφαρμόζουν σε όλες τις ειδικότητες και  θεματικές περιοχές που διδάσκουν.

ΕΤΑΙΡΟΙ